Marzena Roguska

Nazywam się Marzena Roguska. Jestem tancerką, instruktorką metody Pilates i badaczką głosu. Ciekawość związana z rozwojem osobistym poprzez ciało i ruch pojawiła się wiele lat temu, kiedy rozpoczęłam naukę tańca współczesnego. Technika tego tańca (oparta na świadomym wykorzystaniu ciężaru swojego ciała, czerpiąca z odkryć na temat ruchu, który jest dla ciała naturalny, prawdziwy i pełen ekspresji) wzbogaciła moje rozumienie własnego ciała i uwrażliwiła na mądrość, która znajduje się w ciele – na mądrość ciała. Odkrycia na tym polu, stałe zainteresowanie poszerzaniem świadomości swojego ciała i wiedzy na temat funkcjonowania ciała, pozwoliły mi doświadczyć, czym może być taniec i ruch improwizowany. Także dziś, w kontekście pracy z głosem, taniec i ruch wywierają ogromny wpływ na to jak samodzielnie rozwijam swój głos i w jaki sposób nauczam. W moim podejściu głos jest nierozerwalnie związany z  ciałem i nie ma innej drogi doskonalenia go jak właśnie poprzez ciało. Głos jest doskonałym wskaźnikiem tego jak się czujemy fizycznie i psychicznie, w głosie zawarta jest prawda o nas samych. W swojej pracy korzystam z metod zorientowanych na oddech i poszerzających świadomość ciała. Bliskie jest mi podejście wybitnej nauczycielki Kristin Linklater i jej sposób otwierania głosu, który bazuje na głębokim rozumieniu i czuciu własnego ciała, wymaga poruszenia wyobraźni oraz zaangażowania ciała w proces twórczy.

W swojej pracy korzystam z:

 • Technik i wizualizacji relaksacyjnych.
 • Ćwiczeń opartych na treningu uważności.
 • Podstawowych technik medytacyjnych dotyczących obserwacji i badania oddechu.
 • Metod rozwijających czucie głębokie (Pilates).
 • Technik improwizacji w ruchu.
 • Ćwiczeń oddechowych wydłużających cykl oddechowy i poprawiających kondycję głosu.
 • Technik automasażu.
 • Ćwiczeń usprawniających aparat mowy i poprawiających dykcję.
 • Ćwiczeń otwierających i wzmacniających głos.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Kształcenie głosu i mowy. Miałam okazję uczyć się od wybitnych specjalistów: Aldony Krasuckiej (Akademia Teatralna, Laboratorium Psychoedukacji), dr Magdaleny Majdak, Marii Bończykowej, dr Svetlany Butskiej (Wydział Muzykologii Konserwatorium Moskiewskiego), Bożeny Targosz, prof. Stanisława Górki (Akademia Teatralna), prof. Ryszarda Olesińskiego (Akademia Teatralna), Karoliny Kroczak (taniec współczesny, Teatr Tańca Zawirowania). Wiedzę i doświadczenie stale pogłębiam u wybranych nauczycieli: Emma Bonnici (Teatr Pieśń Kozła), Arye Bursztyn (Instytut Gestalt), Magdalena Kędzior (technika Alexandra), Jacek Paszkowski (metoda Feldenkraisa), Agnieszka Sokołowska (Ośrodek terapii tańcem i ruchem IBA) oraz dzięki regularnej pracy z uczestnikami moich warsztatów.

Od 2013 roku prowadzę warsztaty w ramach ogólnopolskiej akcji psychoedukacyjnej z okazji Dnia Walki z Depresją: Re:akcja w depresji (Więcej tlenu cykl warsztatów relaksacyjno – oddechowych, Cisza i ciało, Wytańczenie - warsztaty improwizacji w ruchu.


   

Paula Flores

Psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, doktorantka w Polskiej Akademii Nauk.

Swoją przygodę z psychologią zaczęłam na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później Warszawskim, gdzie zdobywałam umiejętności z zakresu psychoterapii.

Temat psychosomatyki od zawsze był mi bliski, krążył w historiach przyjaciół oraz rodziny i tak w naturalny sposób stał się częścią mojej pracy naukowej oraz psychologicznej.

Interesuje się zagadnieniem pracy z ciałem w procesie psychoterapii. 

W ramach swoich terapeutycznych działań chętnie korzystam z elementów psychogimnastyki (Lowen, Levin),  łącząc je z technikami klasycznymi.

Bliskie mi są zagadnienia psychologii egzystencjalnej i systemowej.

Doświadczenie zawodowe z zakresu pomocy psychologicznej, terapii oraz wykonywania i analizy badań diagnostycznych zdobywałam odbywając staże m.in w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, a także w ramach prywatnej praktyki zawodowej.

Od 2014 roku prowadzę warsztaty w ramach ogólnopolskiej akcji psychoedukacyjnej z okazji Dnia Walki z Depresją: Re:akcja w depresji (Rozbrajanie ciała - praca z ciałem w depresji i stresie).

Zajmuje się :

 • psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych,
 • terapią partnerską - trudnościami w komunikacji, we wzajemnym zrozumieniu, zdradą w związku, rozwiązywaniem innych problemów,
 • zaburzeniami lękowymi – ataki paniki, lęk uogólniony, lęk społeczny, fobie, natręctwa
 • zaburzeniami nastroju – depresja,
 • zaburzeniami i problemami osobowościowymi,
 • stresem i deficytami umiejętności radzenia sobie z nimi,
 • napadami złości i zaburzeniami kontroli impulsów,
 • pomocą i wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych m.in. strata pracy, rozstanie, choroba,
 • pomocą osobom w rozwijaniu umiejętności społecznych, z problemami w  podejmowaniu decyzji, brakiem asertywności, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, poczuciem winy, z niską oceną siebie i nieśmiałością,
 • pracą nad rozwojem osobistym, umiejętnością wyrażania swoich potrzeb, poszerzaniem samoświadomości.

W Psycha.styka prowadzę konsultacje psychologiczne i seksuologiczne.